0%

تور ایتالیا

شروع قیمت از17/650/000 /برای هر نفر
4 شب و 5 روز دانلود پکیج

قیمت پرواز برای بزرگسال:

9,900,000

قیمت پرواز برای کودک:

8,900,000

هواپیمایی:

Turkish Airlines

ANTARES CONCORD

B.B / استاندارد
500 660 480 440
STARHOTELS TOURIST

B.B / استاندارد
560 780 540 500
FOURSEASON MILANO

B.B / استاندارد
610 870 590 530
STARHOTELS BUSSINESS PALACE

B.B / استاندارد
630 880 600 540
MICHELANGELO

B.B / استاندارد
640 900 710 560
STARHOTELS RITZ

B.B / استاندارد
660 820 620 570
MAGNA PARS SUITE

B.B / استاندارد
730 1,110 710 670
PIERRE MILANO

B.B / استاندارد
850 1,350 830 790
CHATEAU MONFORT

B.B / استاندارد
1,150 1,950 1,130 1,090
CARLTON HOTEL BAGLIONI

B.B / استاندارد
1,820 3,280 1,800 1,760


تگ ها :

نظرات

نظر خود را اضافه کنید

Your email address will not be published. Required fields are marked *