0%

تور ایتالیا

شروع قیمت از19/820/000 /برای هر نفر
7 شب 8 روز دانلود پکیج

قیمت پرواز برای بزرگسال:

9,900,000

قیمت پرواز برای کودک:

8,900,000

هواپیمایی:

Turkish Airlines

ANTARES CONCORD

B.B / استاندارد
640 940 600 560
STARHOTELS TOURIST

B.B / استاندارد
720 1,100 700 660
STARHOTELS BUSSINESS PALACE

B.B / استاندارد
800 1,260 780 740
MICHELANGELO

B.B / استاندارد
820 1,240 790 750
STARHOTELS RITZ

B.B / استاندارد
840 1,310 810 770
MAGNA PARS SUITE

B.B / استاندارد
860 1,340 840 790
PIERRE MILANO

B.B / استاندارد
1,010 1,700 990 950
CARLTON HOTEL BAGLIONI

B.B / استاندارد
1,750 3,150 1,730 1,690
CHATEAU MONFORT

B.B / استاندارد
2,100 1,220 1,200 1,160
FOURSEASON MILANO

B.B / استاندارد
2,920 5,480 2,900 2,860


نظرات

نظر خود را اضافه کنید

Your email address will not be published. Required fields are marked *